Nodokļu likumu rokasgrāmatu autors SIA LAW & FINANCE ONLINE jaunākajos komentāros iekļāvis šādas aktualitātes: Lasīt vairāk »

Projekta vide, projekta ierobežojumi un projektu vadības nozīme valsts pārvaldes reformu plānā – jaunākie jautājumi, kas skatīti rokasgrāmatas papildinājumos. Lasīt vairāk »


Lasīt vairāk »

Jaunākajos papildinājumos – komentāri par aktuāliem nodokļu jautājumiem un īpaša vizuāla informācija abonentiem – domu karte «Nodokļi Latvijā».

Autors SIA LAW & FINANCE ONLINE jaunākajos komentāros: Lasīt vairāk »

Vadot iekšējā audita procesa riskus un ieviešot organizācijas 3 vai 4 līniju aizsardzības modeļus, tiek pilnveidota un stiprināta organizācijas iekšējās kontroles vide! Par iekšējā audita procesa risku vadību, kā arī organizācijas aizsardzības kontroļu modeļa teoriju, ieteikumiem un prakses piemēriem uzziniet jaunākajos papildinājumos, kuru autores ir risku pārvaldības ekspertes Anita Hāznere un Anda Krauze. Lasīt vairāk »