«Personālvadības juridiskie aspekti» – jauna rokasgrāmatas nodaļa, kas veidota sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju Ellex Kļaviņš!

ZAB Ellex Kļaviņš kā atzīts darba tiesību eksperts jaunizveidotajā nodaļā turpmāk dalīsies pieredzē būtiskākajos darba tiesību juridiskajos jautājumos, kas nozīmīgi ikvienam personālvadības jomas speciālistam un aktuāli arī darba devēja vadībai. Nodaļa tiks regulāri atjaunota un papildināta ar jaunām darba tiesību tēmām un aktualitātēm, ietverot lasītājiem praksē noderīgu, pārskatāmu un plašu informācijas klāstu. Lasīt vairāk »

«Nekustamā īpašuma tirgū nereti rodas situācijas, kad pārdevējs pārdod nekustamo īpašumu, kurā nesen ir veikti būvdarbi, tātad tiem ir spēkā esoša būvdarbu garantijas laika garantija. Rodas arī situācijas, kad nekustamajā īpašumā, kurā tiek veikti būvdarbi, mainās būvdarbu veicējs. Abos gadījumos slēdzami pārjaunojuma līgumi, kuri šobrīd tiek piedāvāti rokasgrāmatas abonementiem,» jaunāko papildinājumu aktualitāti skaidro autors ZAB Tamberga & Partneri. Lasīt vairāk »

Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs TGS Baltic (iepriekšējais nosaukums TARK GRUNTE SUTKIENE) papildinājumos ir ietvēris informāciju par aktualitātēm nozares regulējumā un tā piemērošanā. Lasīt vairāk »

Rokasgrāmata papildināta ar jaunu informāciju par projektu vadības aspektiem:

  • 2.9.7. pielikums «SCRUM valsts pārvaldes iestāžu projektos»;
  • 3.4.2. pielikums «Projekta komandas snieguma vērtēšana un to ietekmējošie faktori».

Lasīt vairāk »

Lūdzam ņemt vērā, ka papildinājumu izstrādes laikā tika pieņemti jauni PVN likuma grozījumi, kas būs spēkā ar nākamā gada 1. janvāri. Tāpēc jau šobrīd tiek izstrādāti jaunāko grozījumu komentāri. Sekojiet līdzi nākamajiem rokasgrāmatas papildinājumiem!

Savukārt šajos, vēl pirms pieņemtajiem grozījumiem, aktualitātes centrā ir Eiropas Savienības tiesu prakse, kuru niansēti skata rokasgrāmatu autors SIA LAW & FINANCE ONLINE: Lasīt vairāk »