«Nekustamā īpašuma rokasgrāmatu» turpina aktualizēt zvērinātu advokātu birojs Red, sekojot līdzi gan normatīvo aktu izmaiņām, gan rokasgrāmatas lasītāju ieteikumiem par nepieciešamajiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, nodrošinot, ka šis izdevums ir nopietns palīgs jebkuram Latvijas juristam vai komersantam. Sadarbībā ar ZAB Red jau veidoti četri rokasgrāmatas papildinājumi.

Jaunākie «Nekustamā īpašumu rokasgrāmatas» papildinājumi ietver:

 • PVN likuma nosacījumus vienā no šī likuma sarežģītākajām jomām – attiecībā uz nekustamā īpašuma pārdošanu;
 • to, ko bieži vien praksē piemirst – kādos gadījumos ir jāveic iepriekš atskaitītā PVN priekšnodokļa korekcijas un atmaksas valsts budžetā darījumos ar nekustamo īpašumu;
 • noteikumus par īpašo PVN piemērošanas kārtību būvniecības pakalpojumiem.

Tāpat šajos papildinājumos iespējams atrast atbildes uz jautājumiem par šādām nodokļu tēmām:

 • 2.4.1. «Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie nekustamā īpašuma darījumi»;
 • 2.4.2. «Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie nekustamā īpašuma darījumi»;
 • 2.4.3. «Nekustamā īpašuma reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā»;
 • 2.4.4. «Priekšnodokļa atskaitīšana par nekustamā īpašuma iegādi»;
  – 2.4.4.1. «Atskaitītā priekšnodokļa korekcija atbilstoši nekustamā īpašuma izmantošanai»;
  – 2.4.4.2. «Atskaitītā priekšnodokļa korekcijas un citas veicamās darbības saistībā ar nekustamo īpašumu uzņēmuma reorganizācijas, uzņēmuma pārejas vai mantiskā ieguldījuma veikšanas dēļ»;
  – 2.4.5. «Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana un veicamās darbības nomaksas pirkuma darījumos ar nekustamo īpašumu»;
  – 2.4.6. «Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana būvniecības pakalpojumiem».

Savukārt 8. nodaļā «Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana», kas izteikta jaunā redakcijā, uzzināsiet šādu būtisku informāciju:

 • nekustamā īpašuma īpašniekam, blakus tiesībām brīvi rīkoties ar savu īpašumu, ir pienākumi īpašumu tiesiskā kārtā apsaimniekot un pārvaldīt;
 • īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas formas ir dažādas – sarežģītākā forma – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšana un apsaimniekošana;
 • dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas statuss (kopīpašumā esoša ēka) tās skopā normatīvā regulējuma dēļ rada strīdus starp ēkas īpašniekiem par apsaimniekošanas jautājumiem ;
 • par ēkas pārvaldīšanu primāri atbildīgs ir mājas īpašnieks. Fakts, ka mājai ir iecelts pārvaldnieks, nebūs pietiekams, lai pārceltu atbildību par pārvaldīšanas darbībām no īpašnieka uz pārvaldnieku;
 • pārvaldīšanas darbības pēc būtības var iedalīt divās daļās: vienas saistās ar mājas tiesiskā statusa un tiesību subjekta jautājumiem, otras – ar fizisku mājas saimniecības uzraudzību un uzturēšanu;
 • pārvaldnieka darbību regulē Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma normas, taču specifiski darbības noteikumi konkrētajā objektā jāietver pārvaldīšanas līgumā;
 • dzīvokļu mājas īpašniekiem ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu ar pārvaldnieku, par to nosūtot rakstveida paziņojumu vienu mēnesi iepriekš. Citādāka vienošanās nebūs spēkā.