«Nekustamā īpašuma rokasgrāmatu» turpina aktualizēt zvērinātu advokātu birojs Red, sekojot līdzi gan normatīvo aktu izmaiņām, gan rokasgrāmatas lasītāju ieteikumiem par nepieciešamajiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, nodrošinot, ka šis izdevums ir nopietns palīgs jebkuram Latvijas juristam vai komersantam. Sadarbībā ar ZAB Red jau veidoti trīs rokasgrāmatas papildinājumi.

Jaunākie rokasgrāmatas papildinājumi:

 • ietver aktualizētu nodaļu «Nodokļu normatīvo aktu normas, kas īpašas nekustamā īpašuma attīstīšanai, atsavināšanai un turēšanai» par šādiem nodokļiem:
  • nekustamā īpašuma nodoklis;
  • iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
  • uzņēmumu ienākuma nodoklis;
 • ik gadu ir izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā, kapitāla pieauguma noteikšanā un citās jomās, kuras skar nekustamo īpašumu. Papildinājumi ietver vienkārši un saprotami aprakstītu šobrīd spēkā esošo nodokļu piemērošanas kārtību darījumos ar nekustamo īpašumu.

Šajos papildinājumos iespējams atrast atbildes uz jautājumiem par šādām nodokļu tēmām:

 • 2.1. «Nekustamā īpašuma nodoklis»:
  • 2.1.1. «Ar nodokli apliekamais objekts»;
  • 2.1.2. «Nodokļa maksātāji»;
  • 2.1.3. «Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamie nekustamā īpašuma objekti»;
  • 2.1.4. «Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem»;
  • 2.1.5. «Maksājamās nekustamā īpašuma nodokļa summas noteikšana»;
  • 2.1.6. «Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas kārtība»;
  • 2.1.6.1. «Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīdis»;
  • 2.1.6.2. «Maksāšanas paziņojums un samaksas termiņš»;
 • 2.2. «Iedzīvotāju ienākuma nodoklis»:
  • 2.2.1. «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji darījumos ar nekustamo īpašumu»;
  • 2.2.2. «Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie darījumi ar nekustamo īpašumu»;
  • 2.2.3. «Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamie darījumi ar nekustamo īpašumu»;
  • 2.2.4. «No kapitāla pieauguma gūtā ienākuma noteikšana»;
  • 2.2.5. «Nodokļa maksāšanas kārtība darījumos ar nekustamo īpašumu»;
  • 2.2.6. «Iedzīvotāju ienākuma noteikšana no saimnieciskajā darbībā izmantota nekustamā īpašuma atsavināšanas vai pārklasificēšanas par personiskajām vajadzībām izmantojamu lietu»;
  • 2.2.7. «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aplikšanas un maksāšanas kārtība nerezidentiem darījumos ar nekustamo īpašumu»;
  • 2.2.8. «Nekustamā īpašuma iznomāšana un izīrēšana»;
 • 2.3. «Uzņēmumu ienākuma nodoklis»:
  • 2.3.1. «Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā ienākuma samazināšana vai palielināšana saistībā ar nekustamo īpašumu»;
  • 2.3.2. «Ieguldījuma īpašumi»;
  • 2.3.3. «Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamais objekts nerezidentiem saistībā ar nekustamo īpašumu».