Sākot ar 2014. gadu, «Nekustamā īpašuma rokasgrāmatu» aktualizē zvērinātu advokātu birojs Red, sekojot līdzi gan normatīvo aktu izmaiņām, gan rokasgrāmatas lasītāju ieteikumiem par nepieciešamajiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, nodrošinot, ka šis izdevums ir nopietns palīgs jebkuram Latvijas juristam vai komersantam.

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos zvērinātu advokātu birojs Red aktualizējis jautājumus par drošu nekustamo īpašumu darījumu norisi, sākot no darījuma plānošanas stadijas līdz darījuma noslēgumam, ietverot padomus:

 • pilnvarojumu izsniegšanai;
 • darījuma līguma un darījuma konta līguma noteikumu formulējumiem;
 • līgumslēdzēju veicamo darbību lomu sadalei;
 • ieteicamo darījuma izpildes darbību secībai.

Šos svarīgos padomus, kas jāņem vērā darījumos ar nekustamo īpašumu, lai tie neradītu nepatīkamus pārsteigumus arī tad, kad notikušajā nav pierādāms kriminālpārkāpums, izlasīsiet jaunizveidotajā 5. nodaļā «Nekustamā īpašuma riski». Un gūsiet atbildes, piemēram, uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir pilnvērtīga fizisko personu pilnvara?
 • Kas ir nepieciešams svarīgākajiem darījumiem ar nekustamo īpašumu?
 • Pēc kādas notāra darbības darījums var notikt līdz galam?
 • Kādi gadījumi būtu jāidentificē notāram līdz nostiprinājuma lūguma apstiprināšanai?
 • Kāda notāru darbība samazina risku, kas saistīts ar nekustamo īpašumu atsavināšanu uz viltotu dokumentu pamata?
 • Kā apliecināt to, ka parakstošo personu paraksti ir īsti?
 • Kāpēc ir nepieciešama pēc iespējas ātrāka reģistrējamo tiesību nostiprināšana?
 • Kāds šķērslis būs situācijā, ja vienu un to pašu nekustamo īpašumu pārdot vairākām personām?
 • Kā rīkoties pircējam, ja pirkuma darījuma izpilde līdz galam nav iespējama pārdevēja dēļ?
 • Kad nav iespējams saņemt zaudējuma kompensāciju?

Savukārt 2.5. apakšnodaļā «Valsts nodeva par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā» uzzināsiet par:

 • valsts nodevas likmi;
 • tādas vērtības noteikšanu, kurai piemēro valsts nodevas likmi;
 • no valsts nodevas nomaksas atbrīvotajām personām;
 • valsts nodevas iekasēšanu un nomaksu valsts budžetā.

ZAB Red praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.

Zvērinātu advokātu birojs Red turpina uzturēt «Nekustamā īpašuma rokasgrāmatas» aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica zvērinātu advokātu birojs Kronbergs & Čukste un revīzijas un pakalpojumu sniedzējs Ernst & Young.