Sākot ar 2014. gadu, «Nekustamā īpašuma rokasgrāmatu» aktualizē zvērinātu advokātu birojs Red, sekojot līdzi gan normatīvo aktu izmaiņām, gan rokasgrāmatas lasītāju ieteikumiem par nepieciešamajiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, nodrošinot, ka šis izdevums ir nopietns palīgs jebkuram Latvijas juristam vai komersantam.

ZAB Red praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.

Zvērinātu advokātu birojs Red turpina uzturēt «Nekustamā īpašuma rokasgrāmatas» aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica zvērinātu advokātu birojs Kronbergs & Čukste un revīzijas un pakalpojumu sniedzējs Ernst & Young.

Šī gada pirmajos sadarbības papildinājumos veikta aktualizācija atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam 1. nodaļā «Nekustamā īpašuma iegūšana un atsavināšana darījuma ceļā», 3. nodaļā «Nekustamā īpašuma noma, īre un kopīpašuma juridiskie aspekti», kā arī iekļauta jauna informācija par kavētajiem maksājumiem. Autori norāda – iznomātājam jāņem vērā, ka Latvijas normatīvie akti neietver tādu tiesisku instrumentu kā soda nauda. Atbilstoši likumam soda naudu par kavētām maksājuma saistībām var noteikt kā kavējuma procentus vai kā līgumsodu.

Turpmākajos papildinājumos ZAB RED sniegs savu pieredzes skatījumu par dažādiem nekustamās jomas jautājumiem, kā arī nodrošinās informāciju par nodokļu normatīvo aktu normām, kas specifiskas nekustamā īpašuma attīstīšanai, atsavināšanai un pārvaldīšanai.