Šī gada pēdējie papildinājumi veidoti sadarbībā ar Mihailu Daņileviču, SIA Real Property Group valdes priekšsēdētāju un partneri. Eksperts Mihails Daņilevičs ir sniedzis informāciju par nekustamā īpašuma tirgus pārskatu tuvākajās kaimiņvalstīs 2013. gada 1. pusgadā – skatīt 12.3. nodaļā «Baltijas valstu tirgus pārskats»:

  • 12.3.1. «Komercplatību tirgus pārskats» – tirdzniecības telpas, biroji, noliktavu un ražošanas telpas;
  • 12.3.2. «Dzīvojamo platību tirgus pārskats».

Tāpat arī cita starpā aktualizētas šādas apakšnodaļas, piemēram:

  • 1.9. «Citi nekustamā īpašuma iegūšanas veidi»;
  • 1.11. «Nekustamā īpašuma iegāde, pērkot projekta kapitālsabiedrību»;
  • 2.6. «Likumdošanas normas par nekustamā īpašuma apsaimniekotāju»;
  • 4.3. «Vērtētāju licencēšana/sertificēšana» – mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu saraksts, sertificēto juridisko personu saraksts nekustamo īpašumu vērtēšanā.

Ieskats materiālā:

Noliktavu un ražošanas telpas

Neņemot vērā nesalīdzināmos valsts mērogus, Igaunijas industriālo telpu apjoms 2013.gadā sasniedza gandrīz divreiz lielāku rādītāju nekā Lietuvā – 850 000 kvadrātmetru. Lielākā daļa jauno industriālo kompleksu ir paša attīstītāja vajadzībām būvētas telpas.

Redzot pastāvīgo pieprasījumu, šī specifiskā situācija rada nomājamo telpu deficītu un pat nomas maksu kāpumu līdz 4,5 EUR/m2, kas tomēr nesasniedz kritisko robežu, kas mudinātu attīstītājus būvēt jaunus projektus, jo minimālā nomas maksa, kas ekonomiski pamato jaunu telpu būvniecību industriālajā segmentā, ir, sākot ar 5 EUR/m2.

Līdzīga situācija ir veco ražošanas un noliktavu ēku segmentā visās Baltijas valstīs. Kompleksu īpašniekiem ir ievērojami jāuzlabo telpas, lai motivētu nomniekus palikt tajās. Nomnieki savukārt meklē modernākas vai kapitāli renovētas ēkas un parkus, kas ļauj palielināt uzņēmuma loģistikas funkcionalitāti un arī ekonomēt līdzekļus, izmantojot kvalitatīvākas un energotaupīgākas telpas.