Rokasgrāmatas autori zvērinātu advokātu birojs Kronbergs&Čukste ir papildinājuši 6. nodaļu «Krāpšana ar nekustamo īpašumu» ar jaunu apakšnodaļu – 6.4. Īpašuma apgrūtināšana pēc pirkuma līguma noslēgšanas» – un aktualizējuši 1.8. apakšnodaļu «Zemes īpašuma darījuma subjekti» un 4.2. apakšnodaļu «Nekustamā īpašuma vērtēšanas process un metodes».

9. nodaļa «Ar nekustamā īpašuma darījumiem saistītie līgumi» ir papildināta ar jaunu līguma paraugu 9.6. «Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgums». Tāpat arī aktualizēta 10.6. nodaļa «Nekustamā īpašuma finanšu snieguma mērīšana un piemērošana».