Papildinājumus sagatavojuši rokasgrāmatu autori zvērinātu advokātu birojs Kronbergs&Čukste, turpinot sadarbību ar Mihailu Daņileviču, SIA Real Property Group valdes priekšsēdētāju un partneri. Eksperts Mihails Daņilevičs turpina sniegt informāciju par nekustamā īpašuma tirgus pārskatu 2012. gada otrajā pusgadā, papildinot šādas apakšnodaļas:

  • 12.1. «Komercplatību segments Rīgā» – 12.1.1. «Biroji», 12.1.2. «Tirdzniecības platības», 12.1.3. «Industriālās platības»;
  • 12.2. «Dzīvojamo platību segments Rīgā» – 12.2.1. «Centra dzīvojamais fonds», 12.2.2. «Vecais fonds (sērijveida dzīvokļi)», 12.2.3. «Jaunbūves», 12.2.4. «Īres tirgus»;
  • 12.4. «Investīciju vide».

Tāpat zvērinātu advokātu biroja Kronbergs&Čukste advokāti un juristi ir aktualizējuši 1.1.3. apakšnodaļu «Specifiskās situācijās pārbaudāmi jautājumi», īpaši akcentējot būvprojekta izstrādes un būvatļaujas saņemšanas nianses, un 1.9.4. apakšnodaļu «Dāvinājumi», pievēršot uzmanību nekustamajiem īpašumiem, kas pieder publiskām personām (pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm) un publiskas personas kapitālsabiedrībām.

Ieskats materiālā:

Investīciju vide

Kā pieminēts iepriekšējās nodaļās, investoru interese par Latviju ir aktīva, ar pieauguma tendenci. Tomēr ir vairākas nianses, kas neļauj pilnvērtīgi izmantot šos resursus, un proti:

- Arvien vairāk īpašumu pārdevēju ir orientēti uz kvadrātmetra cenu, nevis uz ienesīguma bāzi, ko ģenerē konkrēts pārdodamais īpašums, jo tieši šo parametru izvērtē investori.

- Turpinot ienesīguma tēmu, ir jāpiebilst, ka liela daļa šodienas pārdevēju ir pirkuši vai finansējuši savus projektus 2000. gadu vidū par augstām cenām, ņemot par pamatu augstākus nomas ienākumus. Šodienas situācijā, kad nomas maksa ir samazinājusies vairākkārt un cenas tiek indeksētas uz negatīvo pusi, pircēji un pārdevēji nevar atrast kopīgu valodu un abpusēji pieņemamu cenu, sagaidot katrs savu atšķirīgu ienesīguma un cenas proporciju.

- Diezgan liela daļa īpašnieku vienkārši neizliek pārdošanā savus īpašumus, jo tas ir un paliek īpašnieka vienīgais biznesa veids, no kura viņš nevēlas un nevar šķirties.

- Nav pietiekami sakārtotu un, kas ir svarīgi, gana apjomīgu projektu, lai lieli spēlētāji – lieli fondi – ienāktu Latvijas un Baltijas tirgū ar savām investīcijām. Šī tipa pircēji meklē modernus, tehniski un līgumiski sakārtotus īpašumus ar stabiliem, vēlams, starptautiski pazīstamiem ilgtermiņa nomniekiem. „Yield” jeb ienesīguma likmes šādiem klientiem ir pievilcīgas potenciālajiem pārdevējiem, jo ar lētiem naudas resursiem šādi fondi var to atļauties. Toties vidējā objekta lielumam ir jābūt vismaz 10–15 miljoniem eiro, lai šādas struktūras vispār sāktu izskatīt pirkšanas piedāvājumu. [..]