Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos 8.1. apakšnodaļā publicēts AS RBSSKALS biznesa attīstības vadītājas Laimdotas Šnīderes materiāls «Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana un apsaimniekošana». Tajā sniegtas atbildes uz trim aktuālām daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darba problēmām:

  • Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības un obligāti veicamie maksājumi par pārvaldīšanas darbībām
  • Apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas, atkritumu izvešanas nodrošināšana dzīvojamā mājā ir pārvaldnieka sniegtā tehniskās uzturēšanas pakalpojuma sastāvdaļa. Vai tajā iekļauj līgumu slēgšanu ar šo pakalpojumu piegādātājiem, maksājumu iekasēšanu un samaksu par pakalpojumu piegādātājiem?
  • Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana par pārvaldnieka pilnvarojumu vai par pārvaldnieka maiņu

Savukārt rokasgrāmatas autors zvērinātu advokātu birojs
Kronbergs&Čukste aktualizējis un papildinājis šādas apakšnodaļas:

  • 1.1.3. «Specifiskās situācijās pārbaudāmie jautājumi»;
  • 1.9.7. «Nekustamā īpašuma iegūšana ar mantojumu»;
  • 3.1.3. «Dzīvojamo telpu īre».