Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos, kurus abonenti saņems marta beigās, Ernst&Young Baltic speciālisti sniedz skaidrojumus vairākās nodaļās:

  • «Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamie nekustamā īpašuma objekti»;
  • «Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamie darījumi ar nekustamo īpašumu»;
  • «Ienākuma no kapitāla pieauguma aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un nodokļa maksāšanas kārtība darījumos ar nekustamo īpašumu».

Rokasgrāmatā ir ietverta arī jauna nodaļa «Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana būvniecības pakalpojumiem». Tajā iespējams iepazīties ar speciālistu skaidrojumu par īpašo pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu būvniecības pakalpojumiem, sākot ar 2012. gada 1. janvāri.