«Meža nozares rokasgrāmata» turpina saturēt tikai aktuālu informāciju par meža nozares normatīvo regulējumu un tiesu praksi nozarē. Rokasgrāmatas autors ZAB Tark Grunte Sutkiene jaunākajos papildinājumos pieejamo informāciju saskaņojis ar izmaiņām meža nozares saistītajos normatīvajos aktos, cita starpā:

  • 3. jūlija grozījumiem likumā «Par zemes privatizāciju lauku apvidos», kas stājās spēkā šī gada 1. novembrī, un pretēji darījumiem ar lauksaimniecības zemi, kam noteikta virkne jaunu ierobežojumu, atceļ ierobežojumus darījumiem ar meža zemi, ja to iegādājas Eiropas Savienības personas;
  • 16. oktobra grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas stājās spēkā šī gada 12. novembrī un ar kuriem definēti kokaugu stādījumi, kas uzskatāmi par lauksaimniecības kultūru un netiek uzskatīti par mežu.

Papildus aktualizēta nodaļa «Meža zemes lietojuma veida maiņa», kurā tagad vēl detalizētāk aprakstīta atmežošanas procedūra.