«Meža nozares rokasgrāmata» turpina saturēt tikai aktuālu informāciju par meža nozares normatīvo regulējumu un tiesu praksi nozarē.

Ar pēdējiem papildinājumiem rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota atbilstoši izmaiņām ar meža nozari saistītajos normatīvajos aktos, cita starpā:

  • 03.07.2014. grozījumiem likumā «Par zemes privatizāciju lauku apvidos», kas daļēji stājas spēkā 01.08.2014., bet pārējā daļa 01.11.2014., un pretēji darījumiem ar lauksaimniecības zemi, kam noteikti virkne jaunu ierobežojumu, atceļ ierobežojumus darījumiem ar meža zemi, ja to iegādājas Eiropas Savienības personas. Tātad Eiropas Savienības personas meža zemi turpmāk var iegādāties bez ierobežojumiem.

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos autori zvērinātu advokātu birojs Tark Grunte Sutkiene aktualizējuši un atbilstoši papildinājuši šādas rokasgrāmatas nodaļas un apakšnodaļas:

  • 1.2.1. «Privātpersonu tiesības iegūt īpašumā meža zemi»;
  • 5.1. «Ierobežojumi meža zemes iegūšanā īpašumā»;
  • 8.1. «Zemkopības ministrija» – tostarp par Meža konsultatīvo padomi;
  • 8.3. «Tiesu prakse par valsts pārvaldi meža nozarē»;
  • 12.1. «Meža nozarei regulējošie normatīvie akti»;
  • 12.2. «Dabas aizsardzību regulējošie normatīvie akti»;
  • 12.3. «Citi noderīgi normatīvie akti».