• Vai sabiedrības negatīvais viedoklis var būt par pamatu būvatļaujas atcelšanai?
 • Kāda ir atšķirība starp būvatļaujas derīguma termiņu un būvatļaujas darbības laiku?
 • Kādi var būt šķēršļi, lai veiktu būves nojaukšanu?
 • Vai lēmumu par detālplānojuma izstrādi var pieņemt pašvaldības pēc savas iniciatīvas?
 • Kad ir nepieciešams detālplānojums?
 • Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par būves pieņemšanu ekspluatācijā?
 • Kad ir iespējams atkāpties no pienākuma pieņemt lēmumu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu?

Atbildes uz šiem jautājumiem var atrast būvniecības tiesu prakses apkopojumā – jaunajā 9.8. nodaļā «Tiesu prakse būvniecībā», kurā zvērinātu advokātu biroja LEXTAL advokāti un juristi apkopojuši šādus nolēmumus:

 • būvatļaujas apstrīdēšana;
 • būvatļaujas atcelšana;
 • būvatļaujas darbības laiks;
 • būves nojaukšana;
 • būvtāfeles uzstādīšana;
 • būvprojekta izstrādes uzsākšanas brīdis;
 • detālplānojums – ierosināšana;
 • detālplānojums – administratīvā akta daba;
 • detālplānojums – nepieciešamība;
 • detālplānojums – teritoriālā plānojuma vajadzībām;
 • detālplānojums – vispārīgais administratīvais akts;
 • ēku pamati/ēku grupas;
 • ietekmes uz vidi novērtējums;
 • jauna būvniecība;
 • kioski;
 • konteineri;
 • meža ceļi;
 • neatrisinātie gadījumi;
 • nelegālas būves nojaukšana;
 • nojumes, lapenes un palīgēkas;
 • pāreja no vecā regulējuma (PAU);
 • pāreja no vecā regulējuma (PAU);
 • plānošanas un arhitektūras uzdevuma izdošana;
 • pieņemšana ekspluatācijā;
 • pieņemšana ekspluatācijā – apstrīdēšana;
 • svešas zemes apbūves kontrole;
 • tiesiskās paļāvības princips – būvatļaujas pagarināšana;
 • tiesiskās paļāvības princips – būvatļaujas pagarināšana.

Katram nolēmumam ir norādīta instance, lietas numurs, nolēmuma pieņemšanas datums un tēzes. Lielākā daļa nolēmumu ir pieejama šādās vietnēs:

 1. Latvijas Republikas Augstākās tiesas vietnē: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/;
 2. Tiesu administrācijas vietnē: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi.

Turpmākajā apskatā tiks iekļauti arī tādi nolēmumi, kas nav publiski pieejami.