Kādas izmaiņas būvniecības tiesiskajā regulējumā un būvkomersantu klasifikācijā (jaunā Būvniecības likuma viens no jauninājumiem)? Sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos būvniecības jomā, jaunākajos papildinājumos zvērinātu advokātu biroja LEXTAL advokāti un juristi papildinājuši 9.1. nodaļu «Būvniecības tiesiskais regulējums un process», sniedzot atbildes uz šādiem aktuālajiem jautājumiem:

 • Kādus būvnormatīvus ir plānots pārstrādāt 2016. gadā?
 • Cik ilgi esošie būvspeciālisti ir tiesīgi veikt ekspertīzes atbilstoši kompetencei?
 • Kādi ir būvniecības dalībnieku – būvdarbu veicēja, pasūtītāja, būvprojekta izstrādātāja, autoruzrauga un būvuzrauga – pienākumi?
 • Kādos gadījumos būvuzraudzību uz līguma pamata var veikt tikai būvkomersants?
 • Kāda informācija sākotnēji ir jāietver būvuzraudzības plānā?
 • Kādos gadījumos jāprecizē būvuzraudzības plāns?

Savukārt 9.7. nodaļa «Būvkomersantu klasifikācija» papildināta ar atbildēm uz šādiem jautājumiem:

 • Kādi ir būvkomersantu klasifikācijas veidi?
 • Kādos gadījumos neveic būvkomersantu klasifikāciju?
 • Cik bieži tiek veikta būvkomersantu klasifikācija?
 • Kādās grupās tiek sadalīta būvkomersantu klasifikācija?
 • Kā nosaka būvkomersantu klasifikācijas klasi?
 • Kad stājas spēkā būvkomersantu klasifikācijas lēmums, un kā to var pārsūdzēt?
 • Kādos gadījumos var nodot būvkomersantu klasifikāciju?

Tāpat abonentiem pieejams iepriekšējos papildinājumos iekļautais būvdarbu līguma paraugs, kas atbilst jaunā Būvniecības likuma normām.