Rokasgrāmatas papildinājumi sagatavoti sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju LEXTAL, kas skaidro un sniedz praktiskus padomus par administratīvo procesu un administratīvajiem aktiem būvniecībā (sk. 9.6. «Administratīvais process un administratīvie akti būvniecībā»), atbildot uz šādiem jautājumiem:

 • Kāds ir administratīvā procesa dalījums būvniecībā?
 • Kuri ir administratīvie akti būvniecībā?
 • Kādas kļūdas iespējamas it kā vienkāršajā jautājumā par atteikuma noformēšanu un apstrīdēšanu?
 • Kā un kāpēc tiek pārprasta frāze «pamatots atteikums»?
 • Kādas sastāvdaļas un kāpēc noteikti ir jāiekļauj atteikumā?
 • Ar kādiem normatīvajiem aktiem ir jāpamato atteikums?
 • Kad ir pamats uzskatīt, ka atteikums ir prettiesisks un tas noteikti ir jāapstrīd?
 • Cik ilgā laikā ir jāapstrīd atteikums?
 • Kādi lēmumi tiek uzskatīti par apstrīdamiem administratīvajiem aktiem būvniecības procesā?
 • Kādus nosacījumus ierosinātājam ir tiesības apstrīdēt (saskaņā ar tiesu praksi būvniecībā)?
 • Kāpēc nav pamata ierosinātājam apstrīdēt skiču projekta saskaņojumu?
 • Kuru vienīgo administratīvo aktu būvniecībā var apstrīdēt trešā persona un kādos gadījumos to var darīt?
 • Kāpēc administratīvais process būvniecībā ir sarežģīts un komplicēts?
 • Kādus noteikumus svarīgi ievērot, lai būvniecība noritētu sekmīgi?