Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos autore Linda Matisāne ir aktualizējusi 8.1. apakšnodaļu «Darba vides riska novērtēšana un nodarbināto uzraudzība», ņemot vērā grozījumus normatīvajos aktos, kuri ir spēkā no šī gada 1. jūlija un gada sākuma  (Ministru kabineta 2005. gada 8. februāra noteikumi Nr. 99 «Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju» un Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumi Nr. 749 «Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos»). Savukārt autore Maija Ķuda ir aktualizējusi 11.1. apakšnodaļu «Celtniecības ilgtermiņa līgumu vispārīgs apraksts» un 11.2. apakšnodaļu «Celtniecības ilgtermiņa līgumu uzskaite saskaņā ar Latvijas Grāmatvedības standartiem», papildinot ar informāciju, piemēram, tajā skaitā ar Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 488 «Gada pārskata likuma piemērošanas noteikumi» normām.