Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos iekļautas šādas apakšnodaļas:

  • 9.3. «Būvniecības pakalpojumu un būvdarbu sniegšanas vieta»;
  • 9.8. «Ēku energosertifikācija» – papildināts ar informāciju par jauno Ēku energoefektivitātes likumu, kas stājās spēkā 2013. gada 9. janvārī, akcentējot tā regulējuma aspektus, uzdevumus un būtiskākos nosacījumus, tāpat arī norādīts, kā jārīkojas līdz jaunu Ministu kabineta noteikumu pieņemšanai;
  • 11.4. «Līgums par būvdarbu veikšanu»;
  • 12.2. «Būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu saraksts».