Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos 9.4. nodaļā var iepazīties ar biedrības «Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija» valdes priekšsēdētājas Rūtas Benderes materiālu «Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi un to apsaimniekošana»:

  • 9.4.1.  «Latvijas normatīvo aktu prasības būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanai»;
  • 9.4.2. «Pašvaldību saistošie noteikumi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanai»;
  • 9.4.3. «Praktiskā pieredze būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanā».

Tāpat arī aktualizētas šādas nodaļas un apakšnodaļas, piemēram, 1. nodaļas «Projekta vadība un darba plānošana» 1.1.–1.6. pielikums, 4. nodaļas «Tāmju sastādīšana» 4.1.–4.2. pielikums.

Ieskats materiālā:

Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi ir atkritumi, kas radušies būvniecības, ēku renovācijas un nojaukšanas rezultātā, kā arī šo darbību pārpalikumi un bojātie materiāli, kas veidojušies celtniecības procesā, vai materiāli, kas būvlaukumā tiek izmantoti īslaicīgi. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi ir tādi atkritumu veidi kā betons, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika, koks, stikls, plastmasa, asfalts, darva un darvas produkti, augsne (ieskaitot augsni no piesārņotām vietām), akmeņi un gultnes padziļināšanas dūņas, izolācijas materiāli un azbestu saturoši būvmateriāli, kā arī būvmateriāli uz ģipša bāzes u. c. Šie atkritumi var būt videi un cilvēku veselībai nebīstami, tādi ir virkne inerto atkritumu, kā betona bloki, ķieģeļi un citi. Daļa atkritumu ir mazbīstami – pamatā tie ir sadzīves un tiem līdzīgi atkritumi (stikls, papīrs, plastmasa), bet būvniecības un būvju nojaukšanas rezultātā var veidoties arī bīstami atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus. Lai šos dažādos atkritumu veidus atbilstoši apsaimniekotu, šīs nodaļas materiāls sniedz informāciju par valsts normatīvo aktu prasībām būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanai, šo atkritumu veidiem un īpašībām, kā arī praktisku pieredzi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanā. [..]