Rokasgrāmatas papildinājumu autors Guntars Liepiņš, Mg.sc.ing., sertificēts būvinženieris, būveksperts, būvniecības konsultants, aktualizējis 5. nodaļu «Darba laiks, darba samaksa un darbaspēka tirgus būvniecībā». Tāpat arī papildinājumos aktualizēts sertificējamo institūciju un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu saraksts.