Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos 4. nodaļā ir iekļauts šāds materiāls:

 • Tāme, tās sastāvs un izskats – tāmes pozīcijas, noformējums, nobeigums, izmaksu sadalījums:
  • tāmes nobeigums;
  • izmaksu, cenu pieauguma noteikšana;
  • tāmēšanas procesa shēma, izmaksu sastādīšanā, piesaistot apakšuzņēmējus;
  • tāmes veidošana – tāmes sastādīšanas process un principi;
  • darbu uzdevuma sastādīšana apakšuzņēmējiem;
  • iepazīšanās ar projektu;
  • tāmes sastādīšana pašu darbiem;
  • ar darbiem saistīto izmaksu noteikšana;
  • apakšuzņēmēju piedāvājumu saņemšana un izvērtēšana;
  • kopējo tiešo izmaksu noteikšana, uzņēmuma pieskaitāmo izmaksu un peļņas procentu noteikšana.
 • Dažas lietas, kam jāpievērš uzmanība, aprēķinot būvdarbu izmaksas.