Meklēšanas rezultāti

Cena: 32,25 Ls
Kā piesaistīt naudu un efektīvi realizēt projektu? Lai tirgū varētu piedāvāt kaut ko jaunu, jābūt idejai par jauno piedāvājumu, bet no idejas līdz tās realizācijai ir nepieciešams laiks, finansiāli ieguldījumi, cilvēki, kas pārvalda procesu – vesels pasākumu komplekss ...
Cena: 0,00 Ls

Uzņēmumi Latvijā aktīvi reģistrē preču zīmes, lai nodrošinātu sava intelektuālā īpašuma aizsardzību. Cik liela nozīme ir preču zīmei un kā to novērtēt, uzziniet šajā materiālā.

E-grāmatas «Preču zīmju vērtēšana» lasītāji uzzinās:

 • Kas ir preču zīme?
 • Vai vienmēr preču ...
Cena: 32,25 Ls
Efektīva būvobjekta vadība! «Būvniecības vadības rokasgrāmata» ir mūsdienu tirgus situācijai atbilstoša praktiskas būvdarbu organizācijas un vadības rokasgrāmata. Rokasgrāmata ir kā palīglīdzeklis būvniecībā strādājošajiem, kur vienkopus ir atbildes uz aktuālākajiem ...
Cena: 9,89 Ls
E-grāmatā «Eiro ieviešanas regulējums» grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess izskata šadus būtiskus aspektus saistībā ar eiro ieviešanu:
 • Skaidras naudas nomaiņas periodi;
 • Tiesisko instrumentu nepārtrauktība;
 • Noapaļošanas principi;
 • ...
Cena: 16,89 Ls
E-grāmata «Juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas process, tā regulējums» sniegs atbildes par juridiskās personas tiesiskās aizsardzības procesu, juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesu, ko regulē 2010.gada 26.jūlijā pieņemtais Maksātnespējas ...
Cena: 18,88 Ls
«Ja konkurence ir tirgus ekonomikas dzinējs, tad reputācija ir degviela, kas liek dzinējam darboties: reputācija uzņēmumam pievilina klientus, investorus un arī darbiniekus.» /Charles Fombrun/ Latvijā ik dienu arvien vairāk uzņēmumu piedomā pie reputācijas veidošanas, ...
Cena: 32,25 Ls
«Ir tikai divu veidu uzņēmumi: tādi, kuri jau pārcietuši krīzi, un tādi, kurus vēl sagaida krīze.» /Al Tortorella/ Risku vadība ir potenciālo briesmu un nevēlamo gadījumu identifikācijas process, minēto faktoru varbūtības un seku izpratne un, ja nepieciešams, riska ...
Cena: 32,25 Ls
Nepietiek vien zināt likumus, tos jāprot arī piemērot! Saimnieciskā dzīve un ekonomiskie notikumi visapkārt attīstās strauji. Finansēs un grāmatvedībā nodarbinātie speciālisti ne vienmēr pagūst apsvērt un izprast, uzskaitīt, atspoguļot un novērtēt uzņēmumu ekonomisko ...
Cena: 32,25 Ls
Droši darījumi ar nekustamo īpašumu Nekustamo īpašumu darījumu vērtība ir liela, arī riski ir pietiekami augsti. Kā zināms, kur liela nauda un iespēja ātri nopelnīt – tur arī krāpniecība, kuras pamatā ir gan neapdomāta uzticēšanās, gan zināšanu trūkums par niansēm ...
Cena: 32,25 Ls
Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!
 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu nodokļu ...
Cena: 32,25 Ls
Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!
 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu ...
Cena: 32,25 Ls
Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!
 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu nodokļu ...
Cena: 32,25 Ls
Kā izprast Komerclikumu un atbilstoši rīkoties? Lai gan ir pagājis diezgan ilgs laiks no Komerclikuma stāšanās spēkā, daudz kas Komerclikumā nav skaidrs, kā arī atsevišķu normu piemērošana praksē izraisa diskusijas. «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata» palīdzēs orientētie ...
Cena: 16,89 Ls
E-grāmatā «Darba līgums (akorda alga)» ir darba līguma (akorda algas) paraugs, kuru veido šādas daļas:
 1. līguma priekšmets;
 2. darba samaksa;
 3. darbinieka pienākumi;
 4. darba devēja tiesības un pienākumi;
 5. autortiesības;
 6. līguma izbeigšana;
 7. konkurences ierobežojumi;
 8. citi ...
Cena: 16,89 Ls
E-grāmata «Darba samaksas izmaksa» veidota atbilstoši Darba likuma 19. nodaļai «Darba samaksas izmaksa» (69.–75.1 pants). E-grāmatā plaši komentēti šādi nosacījumi:
 • darba samaksas izmaksas laiks;
 • darba samaksas izmaksas veids (skaidrā naudā vai bezskaidrā naudā ar ...
Cena: 9,89 Ls
E-grāmatā «Dzīvokļa pirkuma līgums» ir dzīvokļa pirkuma līguma paraugs, kuru veido šādas daļas:
 1. definīcijas;
 2. līguma priekšmets;
 3. pirkuma cena un tās samaksas kārtība;
 4. pušu apliecinājumi un garantijas;
 5. pušu pienākumi;
 6. līguma spēkā esamība un tā izbeigšana;
 7. ...
Cena: 9,89 Ls
E-grāmatā «Investīciju projekta biznesa plāna saturs, tā sagatavošana» ir raksturotas iespējamās biznesa plāna sadaļas un to noformējums:
 • kopsavilkums (piemēram, tās mērķis ir piesaistīt investoru vai kredītu);
 • uzņēmuma apraksts – vispārēja informācija par uzņēmumu, ...
Cena: 9,89 Ls
E-grāmatā «Nekustamā īpašuma (zemes gabala un ēkas) pirkuma līgums» ir nekustamā īpašuma pirkuma līguma paraugs, kuru veido šādas daļas:
 1. definīcijas
 2. līguma priekšmets;
 3. pirkuma cena un tās samaksas kārtība;
 4. pušu apliecinājumi un garantijas;
 5. pušu pienākumi;
 6. līguma ...
Cena: 16,89 Ls
E-grāmatā «Pārmaiņu vadība» aplūkoti būtiski jautājumi:
 • Kāpēc organizācijām neizdodas sekmīgi īstenot pārmaiņas?
 • Kā efektīvi īstenot pārmaiņas?
 • Kā vadīt darbiniekus pārmaiņu laikā?
Pārmaiņu vadībā raksturoti šādi posmi:
 • pārmaiņu vadības process;
 • pārmaiņu ...
Cena: 16,89 Ls
E-grāmata «Pārvaldes dokumentu veidi un ieteikumi to noformēšanai» veidota saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 916 «Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība». E-grāmatā «Pārvaldes dokumentu veidi un ieteikumi to noformēšanai» ...
Cena: 16,89 Ls
E-grāmatā «Telpu nomas līgums» ir telpu nomas līguma paraugs, kuru veido šādas daļas:
 1. definīcijas;
 2. līguma priekšmets;
 3. līguma darbība;
 4. maksājumi;
 5. nodrošinājums;
 6. nomnieka tiesības un pienākumi;
 7. iznomātāja tiesības un pienākumi;
 8. līguma izbeigšana;
 9. telpu atbrīvoša ...
Cena: 9,89 Ls
E-grāmatā «Zemesgabala nomas līgums» ir zemesgabala nomas līguma paraugs, kuru veido šādas daļas:
 1. definīcijas;
 2. līguma priekšmets;
 3. līguma darbības termiņš;
 4. nomas maksa;
 5. būvniecība;
 6. apliecinājumi;
 7. nomnieka tiesības un pienākumi;
 8. iznomātāja tiesības un pienākumi;
 9. ...
Cena: 9,89 Ls
E-grāmatas «Prēmēšana – apbalvošana par rezultātiem» lietotāji uzzinās:
 • Kas ir prēmijas?
 • Kāpēc uzņēmumam būtu jāmaksā prēmijas?
 • Kam būtu jāmaksā prēmijas?
 • Kādai jābūt prēmēšanas sistēmai, lai tā sekmētu uzņēmuma kopējo sasniegumu?
 • Prēmiju kritēriji jeb par ko ...
Cena: 16,89 Ls
E-grāmatā «Iekšējā komunikācija» viens no pieredzes bagātākajiem personāla atlases un personāla atbalsta pakalpojumu sniedzējiem Baltijā – CVO Recruitment Latvia – sniedz praktisku skatījumu un atklāj dažādu Latvijas uzņēmumu pieredzi iekšējās komunikācijas organizēšanā ...
Cena: 16,89 Ls
Tiešais mārketings šobrīd veido nozīmīgu daļu no kopējā mārketinga mūsdienu biznesa pasaulē. Jo grūtāki laiki, jo vairāk tiek novērtēts tiešais mārketings, jo uzņēmuma mārketinga un pārdošanas darbinieki redz, ko viņi gūst no ieguldījuma. Laba reklāma ir tāda, par ko ...
Cena: 9,89 Ls
Sponsorēšanu kā unikālu mārketinga instrumentu, kas veicina un rūpējas par zīmola reputāciju un emocionālo saturu, ar katru gadu arvien vairāk sāk novērtēt arī Latvijas uzņēmumi. E-grāmatas «Sponsorēšana» lasītāji uzzinās:
 • Kāda ir sponsorēšanas loma un vērtība?
 • Kādi ...
Cena: 32,25 Ls
Mērķtiecīga pārdošana, lai sasniegtu pārdošanas virsotnes! Klienta atteikums vēl neko nenozīmē. Tikai pēc vārda «nē» sākas pārdošanas process jeb pārdošanas spēle! Ja durvis neatveras, tad problēma nav durvīs, bet pārdevējā – nav īsto atslēgu jeb pārdošanas instrumentu ...
Cena: 35,09 Ls
E-semināra laikā tiek prezentētas šādas tēmas
 • Jaunā PVN likuma struktūra
 • Izmaiņas PVN likuma terminos
 • Ar PVN atliekamiem darījumiem pielīdzināmi darījumi
 • Izmaiņas ar PVN apliekamās vērtības noteikšanā
 • Jauninājumi attiecībā uz PVN maksātāju reģistrācijas kārtību un ...
Cena: 32,25 Ls
Kā, izmantojot Darba likumu, sakārtot darba attiecības? Darbinieks ir svarīgākais, vēl svarīgāks ir tikai klients. Viens no uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatnosacījumiem ir personālvadība – spēja nodrošināt sakārtotas darba attiecības. Ar 2002. gada 1. jūniju ir ...
Cena: 32,25 Ls

Cilvēkresursu vadība intensīvu pārmaiņu laikā

Kā vadīt pārmaiņas, kā strādāt ar darbiniekiem un izvairīties no būtiskām kļūdām cilvēkresursu vadībā? Ja iepriekšējos gadus vadītāju lielākais izaicinājums bija piesaistīt jaunus darbiniekus, tad šobrīd uzmanība jāvelta ...
Cena: 32,25 Ls
Kā uzvarēt publisko iepirkumu konkursos? Pēdējo gadu laikā publisko iepirkumu tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā pastāvīgi aug. Publiskais sektors, bez šaubām, nozīmē jaunas biznesa iespējas. Pasūtītāji lielākoties ir uzticami biznesa partneri, kuri vēlas parakstīt ...
Cena: 9,89 Ls
E-grāmatā «Darba aizsardzība biroju darbā» atbilstoši Ministru kabineta noteikumu normām sniegtas atbildes uz jautājumiem par biroja darbu, piemēram:
 • Kādi darba vides riska faktori pastāv birojā?
 • Kādas ir prasības telpu mikroklimatam?
 • Kas jāzina par telpu vēdināšanu ...
Cena: 16,89 Ls
E-grāmatā «Darba aizsardzība kokapstrādē» detalizēti raksturotas:
 • specifiskās darba aizsardzības organizatoriskās prasības kokapstrādē;
 • darba vides riska faktoru grupas kokapstrādē (piemēram, traumatismu un nelaimes gadījumus izraisošie riska faktori, troksnis, ...
Cena: 16,89 Ls
E-grāmatā «Darba aizsardzība lauksaimniecībā» ietvertas plašas atbildes uz šādiem jautājumiem:
 • Kādas specifiskas darba aizsardzības organizatoriskās prasības ir lauksaimniecībā?
 • Kas jāzina par jauniešu darbu?
 • Kādas ir darba vides riska faktoru grupas lauksaimniecībā ...
Cena: 16,89 Ls
E-grāmata «Darba aizsardzība transporta nozarē» veltīta darba aizsardzības prasībām autotransporta nozarē, raksturojot:
 • specifiskas darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
 • darba vides riska faktoru grupas (piemēram, mehāniskie un traumatisma riska faktori – ...
Cena: 9,89 Ls
E-grāmatā «Darba līgums» ir darba līguma paraugs, kas ietver šādas daļas:
 1. līguma priekšmets;
 2. darbinieka pienākumi;
 3. alga un citi maksājumi;
 4. citi darbinieka darba apstākļi;
 5. autortiesības;
 6. līguma izbeigšana;
 7. datu izmantošana;
 8. nekonkurēšanas pienākums;
 9. citi ...
Cena: 32,25 Ls
Veidojiet rezultatīvu mārketingu! Mūsdienās lielākais izaicinājums zīmolam – kas jādara, lai joprojām spētu piesaistīt un noturēt esošos patērētājus, kā arī apburt jaunus klientus? «Mārketinga rokasgrāmata» sniegs praktiskus ieteikumus, kā plānot mārketingu, lai ...
Cena: 32,25 Ls
Kā juridiski pareizi sastādīt līgumus? Vadītāja ikdienu pavada darbs ar līgumiem un dažādiem juridiskiem dokumentiem. Daļa no tiem ir tipveida līgumi, kas pirms to noslēgšanas tiek minimāli koriģēti. Savukārt citi līgumi, kurus regulē netipiskas līgumattiecības, ...
Cena: 32,25 Ls
Kā noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajām prasībām? Organizāciju darbiniekiem ikdienā nākas strādāt ar dažādu veidu dokumentiem. Pareizi izstrādāti un sakārtoti dokumenti ir pamats kvalitatīvam darbam un pārliecībai, ka organizācija darbojas legāli, ievērojot ...
Cena: 35,09 Ls
E-semināra laikā tiek prezentētas šādas tēmas
 • Kā strādā redakcijas?
 • Kas ir PR mediju izpratnē?
 • Kādas ziņas grib un negrib mediji?
 • Kā žurnālisti meklē un iegūst informāciju?
 • Kamdēļ klusēšana ne vienmēr ir zelts mediju vidē?
 • Kādi ir žurnālistu «āķīgie» jautājumi un ...
Cena: 32,25 Ls
Kā veicināt peļņu nesošu lēmumu pieņemšanu? Katra uzņēmuma mērķis ir uzņēmuma vērtības palielināšana, un tā ir viena no finansēšanas pamattiesībām, jo jebkurš īpašnieks, uzņēmumā investējot naudu, plāno nopelnīt. Augot konkurencei, pieņemot būtiskus biznesa lēmumus, ...
Cena: 32,25 Ls
Tiesāšanās ir vairāk nekā māksla... Lai cik precīzi būtu līgumi un lai kā jūs uzticētos darījumu partneriem, var nākties iesaistīties tiesu darbos. Ir svarīgi saprast procesa norisi – ko sagaidīt un ar ko rēķināties, mācēt prognozēt tā iznākumu, gan īstenojot savas ...
Cena: 32,25 Ls
Kā nodrošināt drošu darba vidi, mazināt riskus un novērst nelaimes gadījumus darbā? Darba vides riska faktori sastopami visās tautsaimniecības nozarēs un var ietekmēt lielu skaitu nodarbināto, tāpēc jebkuram darba devējam ir pienākums nodrošināt drošu un veselībai ...
Cena: 32,25 Ls
Mežs ir. Ko tālāk? Ģeogrāfiskais stāvoklis, mežu daudzums un to kvalitāte nosaka Latvijas piederību valstīm, kurās meža nozare ieņem nozīmīgu lomu valsts tautsaimniecībā, un tās produkcija kalpo ne tikai vietējā patēriņa apmierināšanai, bet arī ieņem ievērojamu vietu ...
Cena: 32,25 Ls
Valsts un privātā biznesa partnerība – efektīvākais veids, lai nodrošinātu jaunu investīciju plūsmu infrastruktūras projektos! Lai gan visā pasaulē publiskā un privātā partnerība jau ir kļuvusi par risinājumu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, infrastruktūras attīstīš ...
Cena: 0,00 Ls
Eksports – solis attīstības virzienā! Solis, kas nodrošina ekonomisko pilnveidi un izaugsmi. Eksports vienlaikus ir gan uzdrīkstēšanās paskatīties tālāk, gan nozīmīga ārējās tirdzniecības daļa. Tas ir veids, kā ne tikai popularizēt pašu valsti citās zemēs, bet arī ...
Cena: 9,89 Ls
E-grāmatā «Amatu aprakstu izstrāde» aplūkoti šādi jautājumi:
 • normatīvo aktu raksturojums;
 • profesiju standarts un tā izmantošana;
 • amatu klasifikācija;
 • amata apraksta saturiskais ietvars;
 • amata apraksta izstrādāšana.
Tajā iekļauts arī pielikums: «Amatu izstrāde ...
Cena: 18,88 Ls
Lai nauda pelna naudu! Nauda pelna naudu – tā daudzi atbild uz jautājumu par investīciju būtību. Tikai – vai patiesi esam apmierināti ar to, cik ieguldītā nauda nopelna? Investīcijas vienmēr ir izvēle starp risku un paredzamo peļņu. Pieredze rāda, ka nav vienota, ...
Cena: 35,09 Ls
E-semināra laikā tiek prezentētas šādas tēmas
 • Transferta cenu dokumentēšanas process
  • Tiesiskais regulējums
  • Uzņēmuma, nozares, funkciju un risku analīze
  • Transferta cenu metodes izvēle
  • Ekonomiskā analīze – salīdzināmo datu meklēšana un atlasīto datu ...
Cena: 35,09 Ls
E-semināra laikā tiek prezentētas šādas tēmas
 • Ar algas nodokļiem apliekamie un neapliekamie labumi
 • Nerezidentu darbinieku ienākumu aplikšana
 • Komandējumu izmaksas un to dokumentēšana
 • Iznomātais ārvalstu personāls
 • Situācijas un nodokļi, kas saistīti ar automašīnu ...
Cena: 16,89 Ls
E-grāmata «Atvaļinājumi» veidota atbilstoši Darba likuma 35. nodaļai «Atvaļinājumi» (149.–157. pants). E-grāmatā plaši komentēti šādi atvaļinājumi un to kārtība:
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums (četras kalendāra nedēļas);
 • ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķirš ...