«Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata» palīdzēs rast atbildes gan uz jautājumiem, kas saistīti ar 2014. gada 25. septembrī pieņemtajiem grozījumiem Maksātnespējas likumā, kā arī sniegs ieskatu grozījumos, kas iecerēti likumā «Par nodokļiem un nodevām» un likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru»:

 • Kādas izmaņas līdzšinējā juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa regulējumā ieviesīs Maksātnespējas likuma grozījumi?
 • Kādā kārtībā turpmāk sabiedrībām, kuru valdes locekļi nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoņi, jāiesniedz pieteikumi Uzņēmumu reģistram?
 • Kādi būs nosacījumi valdes locekļu atbildībai par juridiskas personas nokavētajiem nodokļu maksājumiem?
 • Kā noformēt tiesiskās attiecības starp sabiedrību un valdes locekli?

Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet komerctiesību advokātu biroja Tark  Grunte Sutkiene juristu un advokātu komentārus par šādām tēmām:

 • 2014. gada 25. septembrī pieņemtie grozījumi Maksātnespējas likumā;
 • plānotie grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām» un likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru»;
 • valdes locekļu nodarbinātība un tiesiskās attiecības ar sabiedrību.

Līdz ar to rokasgrāmatā pilnībā atjaunota un atbilstoši aktualizēta 8. nodaļas «Komercsabiedrības reorganizācija, darbības beigšana, darbības apturēšana un apjaunošana un  maksātnespēja» 8.3. apakšnodaļa «Maksātnespēja», piemēram, par šādiem jautājumiem:

 • maksātnespējas regulējums;
 • prasības administratoram;
 • ierobežojumi administratoru pienākumu pildīšanai;
 • administratora pienākumi;
 • tiesiskās aizsardzības procesā piemērojamās metodes;
 • tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšana un administratora iecelšana tiesiskās aizsardzības procesā;
 • tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas sekas;
 • tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna saturs;
 • tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna saskaņošana;
 • juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmes;
 • kreditora juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma saturs;
 • juridiskās personas maksātnespējas procesa lietas publicitāte;
 • juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšana;
 • administratora pienākumi un darbības pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas;
 • parādnieka pārstāvja pienākumi;
 • administratora darbība bankrota procedūras laikā;
 • kreditoru prasījumi un kreditoru sapulce fiziskās personas maksātnespējas procesā;
 • fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksu un kreditoru prasījumu segšanas kārtība;
 • bankrota procedūras izbeigšana;
 • saistību dzēšanas plāns un saistību dzēšanas procedūras pasludināšana;
 • saistību dzēšanas plāna termiņš;
 • saistību dzēšanas procedūras izbeigšana.

Tāpat rokasgrāmatā iekļauta jauna informācija:

 • 3.3.4. «Valdes locekļu nodarbināšana, tiesiskās attiecības ar sabiedrību, darba apmaksa»;
 • 3.3.9.  «Valdes locekļu atbildība»;
 • 12.1.4. «Pieteikums komercreģistra iestādei».