Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet komerctiesību advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene juristu un advokātu komentārus par šādām tēmām:

  • grozījumi Komerclikumā, kas stājās spēkā 2014. gada 17. februārī;
  • korporatīvā pārvaldības principu ievērošanas nozīme;
  • jaunākā tiesu prakse lietās par valdes locekļu atbildību.

2014. gada 1. jūlijā apritēs gads, kopš Komerclikums vairs nenosaka dividenžu aprēķināšanas biežumu, tāpēc kapitālsabiedrību dalībnieki un akcionāri var noteikt un aprēķināt dividendes pēc saviem ieskatiem ne tikai ikgadējā kopsapulcē, kurā apstiprina gada pārskatu un lemj par peļņas sadali. Ja sabiedrībai ir iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa, sabiedrības dalībnieki var lūgt valdi sasaukt dalībnieku sapulci, lai pieņemtu lēmumu par peļņas izlietošanu. Jāatzīmē, ka līdz 2013. gada 1. jūlijam Komerclikuma noteikumi paredzēja, ka dividendes nosakāmas un aprēķināmas tikai reizi viena kalendārā gada ietvaros.

Līdz ar 2014. gada 16. janvāra grozījumiem Komerclikumā likumdevējs ir ieviesis arī jaunas tiesību institūcijas – ārkārtas dividenžu, izmaksas tiesisko regulējumu, lai vēl vairāk atvieglotu sabiedrību īpašnieku ikdienu. Tas dod iespēju sabiedrībai paredzēt, ka dividendes var noteikt un aprēķināt arī no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā pārskata gada beigām, proti, reizi ceturksnī. Tādējādi ir ļauts sadalīt dividendēs arī sabiedrības attiecīgā gada peļņu.
Ņemot vērā, ka jaunie noteikumi par ārkārtas dividendēm stāsies spēkā jau pavisam drīz – 2014. gada 1. jūlijā, šajā rakstā skaidrosim, kādas darbības veicamas sabiedrībām, kas vēlēsies tās izmaksāt jau šā gada otrajā pusē.

Ar ekspertu viedokli par statūtu grozījumiem, darbības pārskatu, dividenžu izmaksu, kā arī informācija vadības ziņojumā var iepazīties http://www.db.lv/viedokli/eksperti/kadas-darbibas-veicamas-lai-izmaksatu-arkartas-dividendes-416440.

«Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata» palīdzēs rast atbildes gan uz jautājumiem saistībā ar grozījumiem Komerclikumā, kas paredz izmaiņas līdzšinējā regulējumā, gan uz jautājumiem, kas saistīti ar korporatīvo pārvaldību un tās nozīmi komerctiesībās:

  • Kas ir korporatīvā pārvaldība un vai Latvijas biznesa vidē tā ir nepieciešama?
  • Kādos gadījumos un kā iespējams apturēt un atjaunot komersanta komercdarbību?
  • Kāpēc Uzņēmumu reģistrs reģistrācijas apliecības vairs izsniedz tikai pēc komersanta rakstveida pieprasījuma?