Komerctiesību advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene juristi un advokāti ir sagatavojuši jaunākos papildinājumus «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatai», aktualizējot informāciju 4.1. apakšnodaļā «Pamatkapitāls un tā veidi» par:

  • pamatkapitāla apmēru;
  • pamatkapitāla izteikšana eiro;
  • laika posmu, kurā jāveic pamatkapitāla izteikšana eiro;
  • darbībām, kas veicamas, lai izteiktu pamatkapitālu eiro.

Tāpat arī 5.4. apakšnodaļā «Sabiedrības finansiālās problēmas darbībās ar sabiedrības kapitālu» aktualizēta informācija par dividendēm, izklāstot jauno ārkārtas dividenžu izmaksas tiesisko regulējumu, kas stāsies spēkā šā gada 1. jūlijā. Savukārt 10.2. apakšnodaļā «Akciju sabiedrības pamatkapitāls» par pamatkapitāla apmēru un pamatkapitāla izteikšanu eiro, tostarp aktualizējot piemērus par secīgām matemātiskām darbībām, kādas ir veicamas, lai AS pamatkapitālu un akcijas nominālvērtību izteiktu eiro valūtā.

3.8. apakšnodaļu «Nozīmīga tiesu prakse un atbilstoši spriedumi» autori ir papildinājuši ar jaunu tiesas spriedumu 3.8.8. «Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2013.gada 22.marta spriedums lietā Nr.A420511410 SKA – 198/2013». To papildina senatora Andra Guļāna, Jāņa Neimaņa un Rudītes Vīdušas atsevišķās domas, kā arī autoru viedoklis par uzņēmumu reģistra tiesībām pieprasīt dokumentus, kas apliecina ārvalstu komersanta un tā pārstāvja tiesībspēju un rīcībspēju.