Komerctiesību advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene juristi un advokāti ir sagatavojuši jaunākos papildinājumus «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatai», kurā sniedz detalizētu skaidrojumu par:

  • pamatkapitāla apmēru;
  • pamatkapitāla izteikšanu eiro;
  • pamatkapitāla apmēru līdz eiro ieviešanai;
  • pamatkapitāla apmēru pēc eiro ieviešanas;
  • atbrīvojumiem no maksas par komercreģistra ziņu izsludināšanu, valsts nodevas un parakstu notariālu apliecināšanu;
  • elektroniskā paraksta izmantošanu, izsakot pamatkapitālu eiro

Papildus komerctiesību advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene juristi un advokāti ir izstrādājuši jaunu 12.3. nodaļu – «Drošs elektroniskais paraksts kā notariāla apliecinājuma alternatīva», izskatot šādu tematiku:

  • elektroniskā formā sagatavota dokumenta parakstīšanas iespējas;
  • elektroniski parakstītu dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā.