Komerctiesību advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene juristi un advokāti ir sagatavojuši jaunākos papildinājumus «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatai». Abonentizdevumā ietvertais materiāls palīdzēs rast atbildes uz šādiem jautājumiem saistībā ar grozījumiem Komerclikumā, kas ierobežo reiderismu jeb pretlikumīgu uzņēmumu pārņemšanu, grozījumiem Civilprocesa likumā, kas paredz jaunu tiesvedības kārtību kapitālsabiedrību iekšējo strīdu risināšanai, kā arī sniegs ieskatu grozījumos Komerclikumā, kas iecerēti tuvākajā nākotnē:

 • Kādos gadījumos nepieciešams notariāli apliecināt personas parakstu uz Uzņēmumu reģistram iesniedzama pieteikuma un tā pielikumiem?
 • Kā pareizi noformēt dalībnieku reģistra nodalījumu un dalībnieku (akcionāru) sapulces protokolu?
 • Kāda ir kapitālsabiedrības daļu atsavināšanas kārtība?
 • Kādos gadījumos dalībniekam ir tiesības īstenot izpirkuma tiesības?
 • Kādos gadījumos kapitālsabiedrības daļas (akcijas) uzskatāmas par bezmantinieku mantu?
 • Kāda ir jaunā dividenžu izmaksas kārtība?
 • Kādi noteikumi jāņem vērā, izsakot kapitālsabiedrības pamatkapitālu euro?
 • Kāda ir tiesvedības kārtība lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem?
 • Kāds būs kapitālsabiedrību minimālais pamatkapitāla apmērs no 2014.gada 1.janvāra?

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos uzzināsiet komerctiesību advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene juristu un advokātu komentārus par šādām tēmām:

 • grozījumi Civilprocesa likumā, kas stājās spēkā 2013.gada 22.maijā;
 • grozījumi Komerclikumā, kas stājās spēkā 2013.gada 1.jūlijā;
 • Saeimā iesniegtie priekšlikumi un plānotie grozījumi Komerclikumā saistībā ar euro valūtas ieviešanu, ārkārtas dividenžu izmaksas kārtību un akciju sabiedrību regulējumu.