Zvērinātu advokātu birojs Tark Grunte Sutkiene turpina uzturēt «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas» aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica Aigars Strupišs, Jānis Endziņš un Sandra Dzerele.

Zvērinātu advokātu birojs Tark Grunte Sutkiene sniedz pakalpojumus visās komerctiesību jomās un ir iemantojuši neatlaidīgas komandas reputāciju, kura ir spējīga rast risinājumus vissarežģītākajās lietās. Andra Rubene ir Tark Grunte Sutkiene partnere un viņa vada «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas» autoru grupu.

«Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata» palīdzēs sabiedrības dalībniekiem, pārvaldes institūciju locekļiem un trešajām personām rast atbildes uz šādiem jautājumiem par sabiedrības darījumiem un likvidāciju:

  • Kad sabiedrības darījumi ar partneriem, kuru intereses konfliktē ar sabiedrības interesēm, ir spēkā neesoši vai apstrīdami?
  • Kādos gadījumos personas, kuru likumiskās intereses ir aizskartas, var celt tiesā prasību par sabiedrības darbības izbeigšanu?
  • Kādos gadījumos Uzņēmumu reģistrs vai Valsts ieņēmumu dienests var izbeigt sabiedrības darbību?
  • Kā sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona var panākt sev pieņemama likvidatora iecelšanu?

Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet komerctiesību advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene juristu un advokātu komentārus par šādām tēmām:

  • grozījumi Komerclikumā, kas stājās spēkā 2012. gada 10. jūlijā un 2013. gada 1. janvārī;
  • darījuma partneri, kuri uzskatāmi par saistītajām personām Komerclikuma izpratnē;
  • darījumu slēgšana ar sabiedrības dalībniekiem, pārvaldes institūciju locekļiem, citām saistītajām personām ierobežojumi un darījumu noslēgšanas kārtība;
  • akciju sabiedrības valdes locekļa balsstiesību ierobežojumi gadījumos, kad sabiedrības intereses saduras ar valdes locekļa un saistītās personas interesēm;
  • kriminālprocesa vai administratīvā procesa ietvaros piemērotā papildsoda – tiesību atņemšana veikt visu veidu vai noteikta veida komercdarbību vai ieņemt noteiktus amatus – izpildes (īstenošanas) kārtība.