«Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata» ir aktualizēta saskaņā ar jaunākajiem grozījumiem Komerclikumā. Tāpat arī rokasgrāmatā ir aktualizēta 12. sadaļa par Komercreģistru.