Rokasgrāmata ir papildināta ar jaunu nodaļu – 10. «Akciju sabiedrības», kurā ietverta vadošā komerctiesību eksperta Aigara Strupiša skaidrojumi par:

  • akciju sabiedrībām, to nozīmi komercdarbībā;
  • akciju sabiedrību pamatkapitālu;
  • akcijās nostiprinātām tiesībām;
  • akciju kategorijām, veidiem un formām;
  • akciju nominālvērtību;
  • akciju reģistrāciju;
  • akciju apmaksu;
  • akcijas atsavināšanu.