Masu medijos un publiskajā telpā arvien biežāk dzirdama informācija par prettiesisku uzņēmumu pārņemšanu, to mantas izsaimniekošanu un darboties spējīgu uzņēmumu novešanu līdz maksātnespējai, ko dēvē par reiderismu. Reiderisms, kas vairāk raksturīgs Krievijai un postpadomju valstīm, ir novērojams kā aizvien aktuālāka problēma arī Latvijā.

Tādējādi «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata» ir papildināta ar 8.4. nodaļu – «Komercsabiedrības aizsardzība pret reiderismu un tipiskākās reiderisma īstenošanas shēmas».

Reiderisma ietvaros reideri, balstoties uz it kā tiesiskiem līdzekļiem – tiesas spriedumiem, uzņēmuma valdes, dalībnieku vai akcionāru lēmumiem, ceļot prasības tiesās, ierosinot maksātnespējas procesus un citādi darbojoties –, aizsedz savas kriminālās darbības un pretlikumīgi pārņem funkcionējošu uzņēmumu. Nereti uzņēmuma pārņemšanu ar ārēji tiesiskiem līdzekļiem papildina arī pretlikumīgi līdzekļi, piemēram, šantāža, draudi, fiziska ietekmēšana u.c.

Reiderisms aizvien vairāk arī Latvijā tiek izmantots kā instruments, lai iedzīvotos, prettiesiski iegūtu īpašumus, mantu un kontroli maksātspējīgos uzņēmumos, novedot tos līdz maksātnespējai.

Lai uzņēmējs spētu izvairīties no prettiesiskajām reideru darbībām un novērstu to radītās sekas, nepieciešams izprast tipiskākās reiderisma īstenošanas shēmas, kā arī efektīvākos aizsardzības līdzekļus pret katru no tām. Tā kā lielākoties reiderisms ir raksturīgs Krievijai, «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas» papildinājumos ir aplūkoti reiderisma gadījumi un īstenošanas shēmas ne vien Latvijā, bet arī Krievijā, jo nereti līdzīgā veidā tās tiek pārņemtas un īstenotas arī mūsu valstī, tādējādi rokasgrāmatā izskatīti šādi jautājumi:

  • Kas ir reiderisms?
  • Kāda ir Latvijas un Krievijas prakse reiderismā?
  • Kā aizsargāt komercsabiedrību pret reiderismu?
  • Kā atpazīt tipiskākās reiderisma īstenošanas shēmas: maksātnespējas ierosināšana, ļaunprātīga korporatīvā darbība, nepamatota tiesvedība un ļaunprātīga nekustamo īpašumu iegūšana?