Rokasgrāmatas aktuālākajos papildinājumos, kurus abonenti saņems marta beigās, ietverti vadošā komerctiesību eksperta Aigara Strupiša skaidrojumi par SIA statūtiem:

  • Statūti kā līgums.
  • Statūtu saturs.
  • Balsu vairākums un kvorums.
  • Ko darīt statūtu pārkāpumos?

Papildus rokasgrāmatā ir ietverti dokumentu paraugi:

  • dokumentu paraugi SIA pamatkapitāla palielināšanai, izlaižot jaunas daļas;
  • dokumentu paraugi SIA pamatkapitāla palielināšanai pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu.