Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet rokasgrāmatas autoru ZAB Raidla Lejiņš&Norcous komentārus, pozīciju pret izveidojušos situāciju un jaunākās atziņas par 12.7. «Tiesu prakse lietās par priekšnodokļa atskaitīšanu»:

  • Ar kādu informāciju aprobežojas VID savos lēmumos?
  • Par ko liecina pēdējā tiesu prakse – ko vērtē tiesas?
  • Kāpēc priekšnodokļa atskaitīšanas lietas pirmās instances tiesā prasa tik daudz laika?
  • Kādas ir pazīmes, kuras var norādīt uz to, ka sadarbības partneris ir fiktīvs uzņēmums?
  • Ko ieteicams laicīgi lūgt darījumu partnerim, lai vēlāk atspēkotu nepatiesos apgalvojumus?
  • Ar ko, kā liecina pēdējā tiesu prakse, joprojām ir jārēķinās, tiesām izskatot šādas lietas?
  • Kāpēc rokasgrāmatas autoru ieskatā tiesas pieeja, kas izklāstīta 2013. gada 12. jūnija Senāta spriedumā lietā Nr. A42687307, nav pareiza?