Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos ir turpināta 12.2. nodaļa «Tiesu prakses atziņas lietās, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām», iekļaujot šādus svarīgus Darba likuma aspektus, to komentārus un tiesu praksi darba tiesību jautājumos:

  • Uzteikuma izvērtēšana par atbilstību Darba likuma 101. pantam;
  • Uzteikuma izvērtēšana, noskaidrojot, vai darbinieks ir arodbiedrības biedrs.