Rokasgrāmatas autors zvērinātu advokātu biroja Redot advokāti «Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos ietvēruši judikatūras atspoguļojumu šādos jautājumos:

  • IUB lēmuma par iepirkuma procedūras pārtraukšanu atcelšana var būt pieteikuma priekšmets tiesā;
  • termina «nekomerciāla rakstura sabiedrības vajadzības» saturs;
  • pasūtītāja statuss administratīvajā procesā tiesā.

Jaunākie papildinājumi iekļauti šādās rokasgrāmatas nodaļās:

  • 1.4. «Publisko iepirkumu dalībnieki» – jaunākā tiesu prakse par to, kas uzskatāms par apsaimniekošanas pakalpojumiem;
  • 9.1.1. «Ar iepirkuma procedūras pārkāpumiem saistītu iesniegumu izskatīšana IUB» – skaidrots, kādas sekas var būt, ja IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu;
  • 9.1.2. «Ar iepirkuma procedūru saistīto strīdu izskatīšana tiesā» – papildu aspekti par pasūtītāju administratīvajā procesā tiesā, tiesu prakses piemērs un kāpēc pasūtītājs tiesā nevar piedalīties tādā statusā, kas raksturīgs privātpersonai.