«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» jaunākajos abonentizdevuma papildinājumos – zvērinātu advokātu biroja Redot advokāti ir papildinājuši nodaļu par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem, ietverot:

 • praktiskus IUB ieteikumus tehniskās specifikācijas sagatavošanai, piedāvājumu vērtēšanai, kā arī pārtikas produktu dalīšanai grupās;
 • informāciju par 2015. gada 18. februārī Ministru kabineta izdoto rīkojumu Nr. 83 «Par Zaļā iepirkuma veicināšanas plānu 2015.–2017. gadam»;
 • informāciju par Eiropas Savienības izstrādātajām vadlīnijām zaļā publiskā iepirkuma piemērošanā.

Rokasgrāmata papildināta arī ar jaunu nodaļu par Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumiem un tiesu prakses aktualitātēm saistībā ar iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

Līdz ar to rokasgrāmatā ir atbilstoši papildinātas vai izveidotas jaunas šādas nodaļas un apakšnodaļas:

 • 1.13. «Iepirkuma procedūras izbeigšana un pārtraukšana»:
  • Iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas tiesiskās sekas;
 • 1.14. «Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi»;
 • 5.8.1. «Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošana pārtikas produktu piegādes iepirkumiem»:
  • Tehniskā specifikācija;
  • Piedāvājumu izvēles kritēriji;
 • 5.8.2. «Zaļā publiskā iepirkuma principu piemērošana ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem»:
  • Tehniskā specifikācija;
  • Piedāvājumu izvēles kritēriji;
 • 5.8.3. «Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.–2017. gadam»;
 • 5.8.4. «Zaļais publiskais iepirkums ES».