«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» jaunākajos abonentizdevuma papildinājumos – zvērinātu advokātu biroja Red advokāti aktualizējuši:

  • līgumcenu robežas klasiskajā un arī komunālo pakalpojumu sektorā;
  • rokasgrāmatas saturu saistībā ar eiro valūtas ieviešanu Latvijā.

Līdz ar to atbilstoši aktualizētas un papildinātas ar jaunu informāciju šādas rokasgrāmatas nodaļas un apakšnodaļas, piemēram:

  • 1.7. «Līgumcena»;
  • 1.6. «Centralizētie iepirkumi»;
  • 1.11. «Iepirkuma līgums»;
  • 2.1. «Paziņojumi publisko iepirkumu procedūrās. Paziņojuma veidi»;
  • 5. nodaļā «Iepirkuma procedūras publiskajā sektorā» – piemēram, par iepirkuma procedūru veidiem publiskajā sektorā, par atklātu konkursu (piedāvājumu iesniegšanas termiņi atbilstoši līgumcenām eiro; PIL 29. pantā paredzētajiem gadījumiem, kad pasūtītājam jāpagarina piedāvājuma iesniegšanas termiņš atbilstoši līgumcenām eiro), par slēgtu konkursu (minimālie pamata termiņi pieteikumu iesniegšanai slēgtā konkursā atbilstoši līguma cenām eiro; saskaņā ar PIL 29.panta sesto daļu minimālie pamata termiņi piedāvājumu iesniegšanai slēgtā konkursā atbilstoši līgumcenām eiro), par konkursu dialogu (saskaņā ar PIL 29.panta sesto daļu minimālie pamata termiņi piedāvājumu iesniegšanai slēgtā konkursā atbilstoši paredzamajām līgumcenām eiro);
  • 10.6. «Līgumcenu robežas»;
  • 12.1. «Publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības joma»;
  • 12.2. «Iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma un koncesijas līguma slēgšanas un grozīšanas noteikumu neievērošana».