Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet zvērinātu advokātu biroja Red juristu un advokātu komentārus par:

  • Paaugstināto iepirkumu procedūru piemērošanas slieksni –  no 20 000 latiem uz 30 000 latiem – piegādes un pakalpojumu līgumiem;
  • Precizētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumiem;
  • Samaksas termiņiem – iepirkumu līgumos tie nedrīkst pārsniegt 30 dienas vai attaisnojamos gadījumos 60 dienas;
  • Izmaiņām mazo iepirkumu veikšanas kārtībā;
  • Jauno kārtību dalībnieku aicināšanai uz Iepirkuma uzraudzības biroja sēdi.