Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet ZAB Red juristu un advokātu komentārus saskaņā ar aktualitātēm un grozījumiem normatīvajos aktos par:

  • Atsevišķo publisko iepirkumu veikšanas kārtību;
  • Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu;
  • Iepirkuma procedūras izsludināšanu;
  • Iepirkuma procedūras norisi;
  • Iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanu;
  • un citiem aktuāliem aspektiem.

Tāpat arī rokasgrāmatā ir ietverta jauna 12.nodaļa – «Administratīvie sodi par normatīvo aktu pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā».