«Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» līdzšinējais autors – zvērinātu advokātu birojs LETLAW (Latvija) – ir apvienojies ar zvērinātu advokātu biroju Red (Igaunija), tādējādi turpmāk advokātu birojs darbojas ar vienotu nosaukumu – ZAB Red.

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos uzzināsiet ZAB Red juristu un advokātu komentārus par:

  • Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas aktuālākajiem lēmumiem par iesniegtajām sūdzībām;
  • Pasūtītāja tiesībām iepirkumu konkursu nolikumos noteikt savus kritērijus un prasības, neatkarīgi no tā, kādas prasības un kritērijus ir noteikuši citi pasūtītāji citos iepirkumos;
  • Pasūtītāja tiesībām izvirzīt specifiskas prasības pretendentiem un tā personālam, it īpaši, ja pirms iepirkuma veikšanas pasūtītājs ir veicis izpēti, kuras rezultātā ir objektīvi secināms, ka šādas prasības ir objektīvi nepieciešamas un pamatotas.