Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos uzzināsiet ZAB LETLAW juristu un advokātu komentārus par:

  • 2012. gada 21. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā;
  • pasūtītāja jēdziena paplašināšanu;
  • ieviestajām iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanas iespējām;
  • izmaiņām attiecībā uz pasūtītāja veicamajiem paziņojumiem, piemērojamajām iepirkuma procedūrām, prasībām piegādātājiem, piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem u.c.