Aktuālajos papildinājumos rokasgrāmatas abonenti uzzinās ZAB LETLAW profesionālu juristu un advokātu skaidrojumus par:

  • izmaiņām līgumcenu robežās gan Publisko iepirkumu likumā, gan Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā;
  • grozījumiem Publisko iepirkumu likumā ietvertajos pretendentu un kandidātu izslēgšanas noteikumos – personu nevarēs izslēgt no dalības iepirkuma procedūrā saistībā ar tās darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem.