Abonentizdevuma jaunākajā redakcijā uzzināsiet zvērinātu advokātu biroja VARUL advokātu un juristu komentārus par:

  • izmaiņām iepirkuma procedūrā;
  • grozījumiem normatīvajos aktos saistībā ar eiro ieviešanu;
  • Eiropas valstu pozitīvo pieredzi publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanā;
  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Norvēģijas valdības veiktā pētījuma secinājumiem;
  • aktuālajām Finanšu ministrijas makroekonomisko pieņēmumu un prognožu vērtībām.

Līdz ar to atbilstoši aktualizētas un papildinātas ar jaunu informāciju šādas rokasgrāmatas nodaļas un apakšnodaļas, piemēram:

  • 1.2. «Izmantotās literatūras saraksts»;
  • 4.2.1. «Partnerības iepirkuma procedūras» – atklāta konkursa norises termiņi, slēgta konkursa norises termiņi, sarunu procedūras norises termiņi;
  • 7.1. «Finanšu un ekonomiskie aprēķini» – ieguldījumam atbilstošā vērtība;
  • 7.2.2. «Nodokļu aspekti publiskās un privātās partnerības darījumā»;
  • 8. «Īss ieskats Eiropas valstu publiskās un privātās partnerības projektu pieredzē» (Grieķija).