Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet zvērinātu advokātu biroja VARUL juristu un advokātu komentārus par:

  • sarunu procedūru publisko iepirkumu ietvaros;
  • detalizētu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu dažādu līgumu gadījumos;
  • izmaiņām iepirkuma procedūrā;
  • jaunām publiskās un privātās partnerības prasībām;
  • grozījumiem likumdošanā.