Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet zvērinātu advokātu biroja VARUL juristu un advokātu komentārus par:

 • jaunumiem, kuri ietekmē nodokļu aspektus un grāmatvedības uzskaiti publiskās un privātās partnerībās projektos;
 • jaunajiem projektiem Austrijā, Itālijā, Krievijā un Lietuvā;
 • Itālijas, Austrijas, Igaunijas, Krievijas un Lietuvas pieredzi, īstenojot publiskās un privātās partnerības projektus;
 • iespējamiem publiskās un privātās partnerības projektiem nodarbinātības jomā;
 • jaunumiem transporta un sakaru nozarē.

Līdz ar to atbilstoši aktualizētas un papildinātas ar jaunu informāciju šādas rokasgrāmatas nodaļas un apakšnodaļas, piemēram:

 • 1.2. «Izmantotās literatūras saraksts» – papildināts ar 20 jauniem avotiem;
 • 7.2. «Grāmatvedības uzskaite un nodokļu aspekti publiskās un privātās partnerības projektā» – par publiskās un privātās partnerības darījumu grāmatvedības uzskaiti, par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu atkarībā no publiskās un privātās partnerības līguma veida nekustamā īpašuma (būvniecības, rekonstrukcijas, restaurācijas) jomā, uzņēmuma ienākuma nodoklis nekustamā īpašuma jomā, pakalpojumu sniegšana;
 • 8. nodaļa «Īss ieskats Eiropas valstu publiskās un privātās partnerības projektu pieredzē»: 8.3. «Vācija», 8.5. «Itālija», 8.6. «Igaunija», 8.8. «Lietuva», 8.9. «Krievija», 8.12. «Grieķija», kā arī iekļauta jauna pieredze – 8.13. «Austrija»;
 • 9.1. «Transporta un sakaru nozare»,
 • 9.3. «Izglītības nozare»;
 • 9.6. «Būvniecības nozare».