Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet zvērinātu advokātu biroja VARUL juristu un advokātu komentārus par:

 • Iepirkuma uzraudzības biroja kompetenci piemērot sodus;
 • izmaiņām publiskā iepirkuma procedūrās;
 • iespējamiem publiskās un privātās partnerības projektiem nodarbinātības jomā;
 • aktuālo informāciju par vietējiem publiskās un privātās partnerības projektiem;
 • citiem grozījumiem normatīvajos aktos.

Līdz ar to atbilstoši aktualizētas un papildinātas ar jaunu informāciju šādas rokasgrāmatas nodaļas un apakšnodaļas, piemēram:

 • 1.1. «Terminoloģija» – papildināti termini, piemēram, «publisko pakalpojumu koncesija»;
 • 1.2. «Izmantotās literatūras saraksts» – papildināts ar vairāk nekā 20 avotiem;
 • 2.2. «Publiskās un privātās partnerības projektā iesaistītās personas» – precizēta informācija par SESAR projekta realizācijas trīs fāzēm, kā arī pievienoti vairāki informācijas avoti;
 • 3.1. «Koncesija» – precizēta informācija par ieceri nodot koncesijā raidstaciju «Latvijas Radio 2» privātajam partnerim, sniedzot atbildes no diviem skatupunktiem aspektiem;
 • 3.2. «Partnerības iepirkums»;
 • 4.1. «Publiskās un privātās partnerības projekta stadijas» – iekļautas izmaiņas par Iepirkuma uzraudzības biroja kompetenci piemērot sodu, norādot par kādiem pārkāpumiem un kādu protokolu sastāda;
 • 9. «Publiskā un privātā partnerība dažādās tautsaimniecības jomās» – papildināts ar jaunu 9.8. apakšnodaļu «Nodarbinātība», kurā uzzināsiet:
  • kādas ir PPP priekšrocības nodarbinātas jautājumos;
  • kurus projektus var īstenot nodarbinātības jomā;
  • kurā valstī Eiropā ir viens no veiksmīgākajiem PPP nodarbinātības modeļu piemēriem;
  • kāds ir spilgts flāmu valdības PPP jomā īstenotais projekts;
  • kā Austrijas valdībai izdevās veicināt konkurenci starp privātajiem un publiskajiem partneriem;
  • kāda ir vēsturiskā situācija nodarbinātības jomā saistībā ar PPP;
  • kura iestāde Latvijā atbild par valsts nodarbinātību, bet nav īstenojusi nevienu PPP projektu šajā jomā.