Aktuālajos papildinājumos rokasgrāmatas abonenti uzzinās ZAB BDO Zelmenis&Liberte profesionālu juristu un advokātu skaidrojumus par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā 2012. gadā.

To rezultātā tika paaugstinātas publicitātes prasības, samazināts administratīvais slogs, iekļauti «in-house» izņēmuma piemērošanas ierobežojumi, samazināts piedāvājuma nodrošinājuma slogs, precizēti līgumu termiņi, iekļauts jauns līgumu grozījumu regulējums, iekļauts apakšuzņēmēju piesaistes regulējums, kā arī iekļauta apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība.