«Stabilizējoties Latvijas ekonomikai un novērojot darījumu aktivitātes kāpumu, arvien aktuālākas kļūst preču un pakalpojumu reklāmas izmantošanas iespējas. Lai nodrošinātu jūsu preču un pakalpojumu atpazīstamību, piesaistot klientu uzmanību, esam izstrādājuši uzņēmuma līgumu par reklāmas (reklāmas izkārtnes un/vai reklāmas zīmes) izgatavošanu un uzstādīšanu,» aktualitātes nozīmi skaidro rokasgrāmatas autors ZAB Tamberga & Partneri.

Kas pēc būtības ir šis līgums? Kādi speciāli nosacījumi jāievēro? Kas jāņem vērā atbilstoši izpildītāja saimnieciskās darbības veidam!? Izprotiet, izmantojot jauno līguma paraugu.

Tāpat arī jaunākajos papildinājumos noderīgie un bieži lietotie rokasnaudas līgumi, radot pamatu situācijām, kad ir saņemta un nav saņemta rokasnauda. Proti, rokasnaudas līguma paraugs izmantojams gadījumos, kad rokasnaudas līguma parakstīšanas brīdī rokasnaudas devējs vēl nav samaksājis rokasnaudas saņēmējam rokasnaudu un rokasnaudas saņēmējs vēl nav saņēmis rokasnaudu, vai tieši otrādi – ir saņēmis. Atšķirības iepazīstiet jaunajos dokumentu paraugos.

Izmantojiet paraugus, skatot šādas nodaļas:

  • 4.3.1. «Rokasnaudas līgums»;
  • 4.15. «Uzņēmuma līgums par reklāmas izgatavošanu un uzstādīšanu».