Ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību, ikvienam uzņēmumam ir nepieciešama mājaslapa. Biežāk dominē prakse, ka tās izveidošanu veic kā pakalpojumu, tāpēc lieti noderēs rokasgrāmatas autoru ZAB Tamberga & Partneri ieteikumi līgumam par mājaslapas izstrādi.

Līdz ar to «Līgumu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri:

  • papildinājuši rokasgrāmatu ar jaunu līguma paraugu – 6.4.2. «Līgums par mājaslapas izstrādi»;
  • turpinājuši aktualizēt dažādus 2. nodaļas paraugus, piemēram, 2.6.2. «Dokumentu paraugi AS pamatkapitāla palielināšanai, emitējot jaunas akcijas», 2.6.3. «Dokumentu paraugi viena akcionāra AS pamatkapitāla palielināšanai, pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, palielinot esošo akciju nominālvērtību».

Savukārt autoru komentāros par mājaslapas izstrādes līgumu uzzināsiet:

  • Kādi speciāli nosacījumi jāievēro, slēdzot līgumu par mājaslapas izstrādi?
  • Kā mājaslapas izstrāde ir saistīta ar Autortiesību likumu?
  • Ko apliecina līguma neatņemamā sastāvdaļa pieņemšanas–nodošanas akts?
  • Kas jāņem vērā pirms līguma par mājaslapas izstrādi parakstīšanu?
  • Ko būtiski atcerēties par domēna vārdu?