«Līgumu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri iekļāvuši jaunu līguma paraugu «Vienošanās par parāda atmaksu (kā notariāls akts)» un tā komentāru, tā papildinot un vienlaicīgi aktualizējot 8.6. «Vienošanās par parāda atmaksu».

Kopš stājusies spēkā kārtība, pie notāra parakstot, piemēram, vienošanos par parāda atmaksu, var nodrošināt ātru parāda piedziņu, jo notāram ir tiesības izsniegt izpildu rakstu. Līdz ar to nav nepieciešams iet uz tiesu. Jaunā līguma komentāros akcentēts, ko notariālajā aktā būtiski un skaidri noteikt un kāpēc tas ir tik stingri nepieciešams, piemēram, dzīvesvietas vai juridiskās adreses norāde. Tāpat arī norādīts, cik ilgā laikā var iesniegt notariālo aktu un kāda ir rīcība, ja kreditors šo noteikto termiņu nokavē.

Vienlaicīgi autori aktualizējuši informāciju par darba tiesībām, veicot atbilstošas izmaiņas 6.1. «Darba līguma un uzņēmuma līguma apskats un būtiskie aspekti». Tā jaunās būtiskākās Darba likuma maiņas salīdzinātas ar iepriekšējām, piemēram, saistībā ar darba sludinājumu, par darba līguma saturu (piemēram, kādā valodā tas slēdzams, ja darbinieks ir ārzemnieks, kas nepārvalda latviešu valodu), par darba līguma uz noteiktu laiku termiņu, kā arī par darbinieka apmācību un profesionālās kvalifikācijas celšanu.

Tāpat arī jaunākajos papildinājumos ir precizēti «Pārējie noteikumi» šādos līgumu paraugos:

  • 4.3.1. «Rokasnaudas līgums»;
  • 4.3.2. «Zemesgabala pirkuma līgums»;
  • 4.3.3. «Nekustamā īpašuma pirkuma līgums»;
  • 4.3.4. «Dzīvokļa pirkuma līgums».