«Līgumu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri papildinājuši un aktualizējuši rokasgrāmatas 2. nodaļu «Kapitālsabiedrības. Kapitālsabiedrību dokumenti un līgumi», kā arī 8. nodaļu «Dažādi līgumi».

Rokasgrāmatas 2. nodaļā «Kapitālsabiedrības. Kapitālsabiedrību dokumenti un līgumi» aktualizēti SIA statūtu, statūtu grozījumu paraugi saistībā ar grozījumiem Komerclikumā, kas paredz iespēju noteikt ārkārtas dividendes, ja SIA statūtos ir veikti atbilstīgi grozījumi.

Savukārt 8. nodaļā «Dažādi līgumi» ievietots jauns līgums – dāvinājuma līgums. Pievienoti arī dāvinājuma līguma komentāri, kuros tiek atbildēts gan uz vispārīgiem jautājumiem par dāvinājumu, gan jautājumiem par nodokļu maksājumiem, pamatojoties uz dāvinājuma līgumu.